PMO

Project Management Office naar de richtlijnen van Prince2

Binnen Prince2, een gestructureerde methode voor projectmanagement, is projectbeheer in de vorm van een Project Management Office (PMO) gedefinieerd als een team dat de projectmanager ondersteunt op administratief vlak.

Maar wat doet het PMO nu daadwerkelijk? Welke taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd? Hoe wordt uw PMO gemeten en nog veel belangrijker: kunt u als directie of programmamanager steunen op uw PMO om de juiste stuurinformatie te geven?

Sta eens stil bij de werking van uw PMO
Het PMO is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de projectmanager, de programma-manager, de stuurgroep, de opdrachtgever, het MT en de directie. Al deze belanghebbenden moeten er vanuit kunnen gaan dat ze de juiste beslissingen nemen op basis van deze informatie. Dit is de basis voor alle succesvolle projecten. Een goed ingericht projectbeheer kan volgens recentelijk onderzoek van Gartner een besparing van 35% opleveren op uw projectenbudget!

Toets uw projecten
Of uw PMO nu onderdeel uitmaakt van de verantwoordelijkheden van de projectmanager, een speciale medewerker binnen uw organisatie is, of misschien wel een aparte afdeling omvat: het is belangrijk te weten of uw PMO het beoogde resultaat oplevert. Dit is door middel van onze projectenscan eenvoudig te achterhalen. Hoe doen we dat? Wij maken snel een inventarisatie en beoordeling van uw complete projectenportfolio van de afgelopen twee jaar.

Het resultaat is een rapportage dat inzicht geeft in overlappende en onnodige activiteiten en projecten die niet bijdragen aan het organisatiedoel. Op basis van deze analyse kunt u snel de noodzaak van uw projectinrichting vaststellen. Voor de inrichting van uw projectorganisatie gebruiken wij de uitgangspunten van Prince2.

Waarom OSP ProjectOffice?
Onze professionals hebben jarenlange ervaring op het gebied van projectinrichting en kunnen u adviseren over de inrichting van uw PMO. Ze zijn onafhankelijk en in staat met een objectieve aanpak en frisse blik structurele verbeteringen aan te dragen om uw projecten nog succesvoller te laten verlopen.

OSP ProjectOffice neemt de regie in handen, kijkt kritisch naar de structuur van uw projectorganisatie en kan daardoor de juiste plek binnen uw organisatie vaststellen. De opzet en inrichting van uw PMO vraagt om een onafhankelijke blik: een taak die de professionals van OSP ProjectOffice goed kunnen invullen!