Diensten

OSP ProjectOffice is een adviesorganisatie gespecialiseerd op het gebied van projectmanagement en ondersteuning, training en ontwikkelingstrajecten en advies en administratie inzake (ESF en WBSO) gesubsidieerde projecten. OSP ProjectOffice kenmerkt zich door inzet, kwaliteit, flexibiliteit, resultaatgerichtheid en professionaliteit. De dienstverlening varieert van advies en inrichting tot uitvoering en controle. Flexibel, innovatief en terzake deskundig.

Projectmanagement en ondersteuning
Een efficiënte en effectieve inrichting van uw projectorganisatie is essentieel voor succesvolle realisatie van uw projecten en daarmee het behalen van de gestelde doelstellingen van uw organisatie. Prince2 vormt een breedgedragen basis voor projectmanagement en de processen daaromheen. OSP ProjectOffice hanteert de beginselen van Prince2 om uw organisatie optimaal te ondersteunen op het gebied van projectbeheer op tijd, geld en kwaliteit. Daarbij is OSP ProjectOffice ervaren in programma- en portfoliomanagement. Zowel bij project- als programmamanagement is informatievoorziening naar alle belanghebbenden een continu aandachtspunt, zodat zij op basis van de juiste informatie beslissingen kunnen nemen. Op deze manier verloopt uw project soepel en conform planning op middelen en producten. Een goed ingericht projectbeheer kan volgens recentelijk onderzoek van Gartner een besparing van 35% opleveren op uw projectenbudget! Onze gecertificeerde medewerkers hebben jarenlange ervaring in diverse sectoren en zetten deze kennis graag in voor uw organisatie. Lees meer…

Training en ontwikkelingstrajecten
Door werk te maken van kennis en employability investeer je in mens en organisatie. Binnen organisaties is leren noodzakelijker dan ooit om ieders prestaties te kunnen verbeteren. Of het nu gaat om het versterken van persoonlijke vaardigheden van de medewerkers of het verkopen van opleidingen aan klanten, sociale innovatie levert een grote bijdrage. Onze missie is het volledig ontzorgen van organisaties bij het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers. We doen dat door het leveren van Learning als een Managed Service. De klant behoudt hierbij volledig de regie. Iedere onderneming creëert zo haar eigen structuur in lijn met de ambities en doelstellingen. Leren staat binnen veel bedrijven onder druk. OSP ProjectOffice koppelt werken en leren aan elkaar zodat opleidingstrajecten sneller en goedkoper worden. Deze bedrijfsspecifieke aanpak sluit beter aan bij de werksituatie van de medewerkers. Wij combineren ‘blended learning’, ‘e-learning’ en fysieke bijeenkomsten zodat de kosten met zeker 20% worden teruggebracht! Lees meer…

Subsidieadvies en administratie
Voor aanvullende financiering van innovatieve projecten maken steeds meer kennisinstellingen, overheden en private ondernemingen gebruik van (Europese) subsidieregelingen. Alhoewel dit veel kansen biedt, is er vaak sprake van complexe regelgeving qua rapportage en bedrijfsvoering. OSP ProjectOffice is gespecialiseerd in het inrichten van de projectorganisatie afgestemd op het betreffende subsidieprogramma en opstellen van rapportages tijdens alle projectfases. Zo plukt uw bedrijf de vruchten van de subsidie en kunt u zich richten op de kern van uw activiteiten, terwijl wij u de administratie uit handen nemen. Lees meer…