Opleidingscoördinatie

OSP ProjectOffice ondersteunt een groot aantal (internationale)organisaties in de coördinatie van opleidingstrajecten. Hierbij nemen we het gehele traject voor onze rekening waaronder:

– Het opstellen van de planning;
– Het opzetten en begeleiden van trainingstrajecten inclusief inkopen van trainers;
– Het vastleggen van geschikte locaties;
– Het verzorgen van de benodigde apparatuur en cursusmateriaal;
– De catering en logies;

Naast bovenstaande aspecten zijn ook de budgetbewaking, financiële planning en de volledige verslaglegging onderdelen van de opleidingscoördinatie.

Met ons concept is het doel om het gehele opleidingstraject binnen uw te verbeteren en te stroomlijnen. Een Training Needs Assessment helpt u beoordelen welke kritische vaardigheden uw organisatie nodig heeft. Het training assessment bestaat uit een aantal stappen.

– Als eerste zal een kort maar grondig onderzoek plaatsvinden om structuur aan te brengen tussen de bestaande functieprofielen, de skills van de medewerker en de in gebruik zijnde technologieën. Vervolgens zijn er inventarisaties mogelijk op specifieke gebied zoals Technische trainingen of Soft skills trainingen.
– De volgende stap is het vaststellen van het hiaat tussen de huidige kennis en de benodigde kennis rondom de in gebruik zijnde functie profielen.
– Tenslotte kunnen relevante trainingen worden aanbevolen aan de individuele medewerker om zodoende zijn huidige kennis te verhogen en zijn performance te verbeteren.

OSP ProjectOffice (OSPPO)  kan u helpen te beoordelen wat de kritische skills gaps zijn binnen uw bedrijf. Aan de hand van een SGA (skills gap analyse) wordt een opleidingsplan opgesteld, dat geheel is afgestemd op de business behoeften, om zodoende ervoor te zorgen dat een maximale ROI (Return On Investment) word
t behaald.

De voordelen van een SGA zijn voor u als volgt:Schema website

– Verzekert dat de trainingsbehoeften van de medewerkers begrepen zijn en dat deze aansluiten bij de business behoeften van uw bedrijf;
– Zorgt ervoor dat training en ontwikkeling zowel de persoonlijke behoefte als wel de behoeften van uw bedrijf afdekken;
– Verzekert maximale ROI op het gebied van training omdat er job-specifieke training wordt aangeboden;
– Verbetert het moraal en het enthousiasme bij de medewerkers, en ondersteunt carrièreplanning.