Subsidieadministratie en advies

OSP ProjectOffice ondersteunt u in de opzet van uw subsidieaanvraag en is specialist in het beheren, monitoren en controleren van de administratieve verplichtingen die diverse subsidieregelingen met zich meebrengen. OSP ProjectOffice levert een bijdrage aan het efficiënt en flexibel inrichten en controleren van de projectaanvraag. Ons team bestaat uit projectmedewerkers, subsidiespecialisten en (senior) projectleiders. OSP ProjectOffice is specialist in het vinden en benutten van subsidiemogelijkheden voor haar opdrachtgevers. Onze kracht ligt in het behalen van het meest optimale subsidieresultaat door het effectief inzetten van onze kennis en ervaring.

OSP ProjectOffice is in staat de visies achter diverse subsidieregelingen praktisch te vertalen en te benutten voor opdrachtgevers. Dit vraagt om creativiteit, deskundigheid en betrokkenheid. In alle gevallen wordt geadviseerd over de gebruikte tools (presentielijsten, urensystemen, registratieapplicaties en de inrichting daarvan, etc.).

OSP ProjectOffice gaat altijd actief op zoek naar subsidieregelingen die kansen bieden aan onze opdrachtgevers. Dankzij ons uitgebreid netwerk zijn wij snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van subsidies, waardoor wij pro-actief kunnen handelen.

Subsidieaanvragen
Het uitwerken van concrete aanvragen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
– Vooraf op basis van vaste prijs voor het opstellen en indienen van de aanvraag
– Achteraf op basis van no Cure no Pay percentage van 15% voor reguliere aanvragen boven € 20.000,-
– Achteraf op basis van een vast uurtarief
– Combinatie van een gereduceerd uurtarief en een 7,5% no Cure no Pay percentage
– Desgewenst bestaat de mogelijkheid om de subsidieaanvraag zelf op te stellen en in te dienen bij de uitkerende instantie.