Projectondersteuner 2fte

Bedrijfsprofiel Project Office
ProjectOffice is al meer dan 10 jaar actief op het gebied van projectmanagement en ondersteuning en biedt diverse diensten op het gebied van projectmanagement. Wij bieden experts die zich snel vertrouwd maken met de opdracht gevende organisatie en die beschikken over de nodige organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. Of het nu gaat om traditioneel PMO of Agile werken, ProjectOffice is hierbij de kennis en resourcepartner.
Onze organisatie kenmerkt zich door medewerkers met een hoog groei potentieel. De kracht van Project-Office wordt bepaald door de mensen die er bij betrokken zijn. Zij maken het verschil.

Voor onze relatie zoeken wij een Projectondersteuner 2fte

Over
Onze relatie is een grote organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid in Nederland.

Achtergrond
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van de organisatie en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement heeft als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.
De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Project Control Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.
De projectondersteuners zijn in een ondersteunende rol mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en dragen mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Doel van de opdracht
De doelstelling van deze aanvraag is het waarborgen van de continuïteit van de programma’s en projecten die voor de organisatie en overige OOV-partners (Openbare Orde en Veiligheid) door de sector PPI worden geleid, door middel van tijdelijke inhuur van projectondersteuners.

Werkzaamheden
De projectondersteuners zijn in een ondersteunende rol mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en dragen mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken:
-Assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
-Voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren;
-De programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
-Periodieke programma/ projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken;
-Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;
-Voorbereiden en notuleren programma-, project- of stuurgroepvergaderingen en het maken van actie- en besluitenlijsten;
-Methodische ondersteuning geven voor Prince 2 aan programma- en projectmanagers
-Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
-Zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma’s;
-Registreren en bewaken resourcemanagement van de projecten/programma’s;

Eisen:
-HBO werk- en denkniveau
-Prince 2 certificering
-IPMA-D, -PMO of gelijkwaardig gecertificeerd
-In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving.
-In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages.
-In de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar ervaring met het bewaken van en bijsturen op de richtlijnen ten aanzien van kwaliteits- en risicomanagement voor de projecten/programma’s.
-In de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox of een vergelijkbare tool.
-Aantoonbare werkervaring binnen een Agile/Scrum omgeving.

Competenties:
-Accuratesse
-Organisatievermogen
-Samenwerken
-Sociale vaardigheid

Overige info
Locatie: Zeist / Utrecht
Startdatum: 01-05-2018
Duur van opdracht: 10 maanden (met optie tot verlenging)
Inzet: 36 uur per week

Reageren op deze aanvraag
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?
Stuur je CV naar : A.vonk@project-office.nl of bel voor meer informatie naar
ProjectOffice /Arnold Vonk op telefoonnummer 020-4950226.