Project Management Officer (PMO-er)

Bedrijfsprofiel Project Office
ProjectOffice is al meer dan 10 jaar actief op het gebied van projectmanagement en ondersteuning en biedt diverse diensten op het gebied van projectmanagement. Wij bieden experts die zich snel vertrouwd maken met de opdracht gevende organisatie en die beschikken over de nodige organisatorische en leidinggevende kwaliteiten.
Onze organisatie bestaat nu nog uit een 7-tal PMO medewerkers met een hoog groei potentieel. De kracht van Project-Office wordt bepaald door de mensen die er bij betrokken zijn. Zij maken het verschil.Aanvullende informatie

Voor onze relatie, Het Kadaster in Apeldoorn, zoeken wij een Project Management Officer (PMO’er) voor de unit GVA.
Bedrijfsprofiel 
De unit GVA is oa. verantwoordelijk voor de landelijke voorzieningen van het Kadaster, waaronder de KLIC voorziening voor het beperken van graafschade. De graafsector heeft het initiatief genomen voor het programma: KLIC-WIN. Dit programma onderzoekt wat er nodig is om systemen en processen beter aan te laten sluiten op de Europese richtlijnen (INSPIRE-US). Op deze manier bereiden de graafsector en het Kadaster zich voor op de toekomst. De PMO-er valt organisatorisch in de project management en PMO poule binnen IT.

Opdracht omschrijving
Senior project management officer (PMO-er) voor het programma Klic-WIN.

Doel van de opdracht
De PMO-er is verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten om zodoende de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten, portfolio’s of programma’s.

 Taken en verantwoordelijkheden
De betreffende persoon voert ondersteunende taken uit:
Inrichten en voeren van een portfolio-, programma- en projectadministratie.
Registreren en opstellen van actielijsten, issue logs, RfCs (requests for changes), risicoanalyses, besluiten en overige wijzigingen.
Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures.
Faciliteren van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën).
Signaleren van project issues (onder andere: planning, financiën, kwaliteit en resources) en het doen van voorstellen voor oplossingen.
Verzorgen en verbeteren van communicatie naar portfolio-, programma- en projectleden en overige stakeholders. Opzetten, beheren en bewaken van projectdossiers.
Assisteren van projectmanagers bij het structureren van projecten.
Notuleren van overleggen.
Het organiseren van bijeenkomsten, bila’s, team meetings, etc.
Het reserveren van vergaderruimtes en andere projectmiddelen.

Bij werkzaamheden te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:
Projectmanagement algemeen (o.a. Prince 2
Agile projectaanpak (mindset en methodieken zoals Scrum en Kanban
Principal Toolbox
Jira
Communicatievaardigheden zoals presenteren en interviewen
MSOffice (Word & Excel)
MSProject

Aard van de taken:
Uitvoerend
Adviserend
Coördinerend

Eisen:
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als PMO-er
HBO werk en denk niveau
Aantoonbare PMO ervaring binnen een multiproject omgeving
Communicatief vaardig en in bezit van een goede schrijfvaardigheid
IPMA-PMO en/of IPMA-D certificaat, dan wel een soortgelijk certificaat

Wensen:
Prince2 Foundation certificering
Affiniteit met programma’s in de kabel en leidingen sector
Ervaring binnen het Kadaster
Ervaring met politiek gevoelige omgevingen

Competenties:
Creeert op een natuurlijke manier draagvlak
Inspireert en motiveert zijn omgeving
Open en mensgericht
Teamwork
Initiatief, beinvloedingsvaardigheden
Flexibiliteit in communicatie

Overige info
Locatie: Apeldoorn
Uren per week: 16 (2 dagen)
Startdatum:  z.s.m.
Duur: 4 maanden

Reageren deze aanvraag? Stuur je CV naar : A.vonk@project-office.nl
of bel voor meer informatie naar ProjectOffice /Arnold Vonk op telefoonnummer 020-4950226.