PMO Consultancy

Een PMO is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de projectmanager, de programma-manager, de stuurgroep, de opdrachtgever, het MT en de directie. Al deze belanghebbenden moeten ervanuit kunnen gaan dat ze beslissingen kunnen nemen op basis van juiste informatie die zij van het PMO ontvangen. Dit is de basis voor alle succesvolle projecten. Maar wat doet het PMO nu daadwerkelijk binnen uw organisatie? Welke taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd? Kunt u als directie of programmamanager steunen op uw PMO om de juiste stuurinformatie te krijgen?

Of uw PMO nu onderdeel uitmaakt van de verantwoordelijkheden van de projectmanager, een speciale medewerker binnen uw organisatie is, of een aparte afdeling omvat: het is belangrijk te weten of uw PMO afdeling het beoogde resultaat oplevert. Onze PMO consultancy aanpak omvat een aantal onderdelen:

• De start is het analyseren van de inrichting van de huidige projectmanagement processen binnen uw organisatie.
• Op basis van deze scan wordt in overleg met u bepaald wat de gewenste situatie is; niet elke organisatie is hetzelfde en heeft dezelfde behoeften.
• In de volgende stap definiëren we de manier waarop uw organisatie van de huidige situatie naar de gewenste situatie gaat; aan welke onderdelen van het PMO is de meeste behoefte. Dit kan voor de ene organisatie meer grip op de financiën betreffen, terwijl bij een andere organisatie de grip op de afhankelijkheden betekenen. Hierin wordt een keuze gemaakt welke stappen eerst gezet worden.
• Vervolgens gaan we stap voor stap, samen met de medewerkers van uw organisatie de genoemde processen inrichten en bewaken we de borging van de inrichting.
• Na het afronden van een of meerdere stappen evalueren we de doorgezette veranderingen en begeleiden we uw organisatie in de volgende stappen om de grip op de projecten binnen uw organisatie op het gewenste niveau te brengen.

OSP ProjectOffice is naast het opzetten van een klassiek project management office volgens de PRINCE2 methodiek gespecialiseerd in Agile PMO. Dit maakt uw project nog flexibeler en beter af te stemmen op de wensen die tijdens het project ontstaan.

OSP ProjectOffice geeft grip op uw projecten!