Diensten

OSP ProjectOffice is een adviesorganisatie gespecialiseerd op het gebied van project management. Het ontzorgen en ondersteunen van Project -en Portfoliomanagers in de breedste zin is onze missie. Hierbij kunnen wij adviseren over het (her)inrichten van een (klassiek) PMO, maar zijn wij ook frontrunner op het gebied van Agile werken vanuit PMO. Ook adviseren wij over een transitie via een (hybride) combinatie van beiden. OSP ProjectOffice kenmerkt zich door inzet, kwaliteit, flexibiliteit, resultaatgerichtheid en professionaliteit. De dienstverlening varieert van advies en inrichting tot uitvoering en controle op onderstaande focus-gebieden:

Projectmanagement en projectondersteuning
OSP ProjectOffice levert projectmanagers en projectspecialisten voor diverse klanten. Wij zorgen voor projectondersteuning binnen uw organisatie onder continue bewaking en beheersing van de factoren geld en tijd. Voor diverse klanten worden onder andere subsidietrajecten ondersteund waarbij de aanbestedingen door de projectmanagers en projectmedewerkers van OSP ProjectOffice worden georganiseerd. Door de ruime expertise met kantoorapplicaties, diverse databasesystemen en registratieapplicaties kunnen onze projectmedewerkers meteen aan de slag. Onze projectleiders en specialisten zijn volledig thuis in het opzetten en beheren van de volledige administratieve organisatie, logistiek en interne controle. Lees meer…

PMO in Agile omgevingen
OSP ProjectOffice is naast het opzetten van een klassiek project management office volgens de PRINCE2 methodiek gespecialiseerd in Agile PMO. Dit maakt uw project nog flexibeler en beter af te stemmen op de wensen die tijdens het project ontstaan. De PMO heeft in de Agile omgeving niet (meer) de rol van overzichten en rapportages leveren ten opzichte van het originele projectplan maar kan de verschillende rollen uitvoeren (volgens SAFe): – Portfoliomanagement: inrichten en optimaliseren van Agile Portfolio Management – Opstellen en monitoren roadmap en afhankelijkheden, performance management aan de hand van team en portfolio metrieken – Ondersteuning van de productowner en implementeren OSP ProjectOffice biedt de specialistische kennis die nodig is voor een Agile PMO en de overgang tussen de klassieke watervalmethode en de Agile projectomgeving. Lees meer…

PMO Consultancy
De belangrijkste taak van het PMO is het signaleren van mogelijke knelpunten, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Of uw PMO nu onderdeel uitmaakt van de verantwoordelijkheden van de projectmanager, een speciale medewerker binnen uw organisatie is, of een aparte afdeling omvat: het is belangrijk te weten of uw PMO het beoogde resultaat oplevert. Daarom levert OSP ProjectOffice concreet advies over wat u nodig heeft. OSP ProjectOffice heeft jarenlange ervaring op het gebied van de inrichting van PMO’s en helpt uw organisatie om de projecten correct uit te voeren door accurate vastlegging, heldere communicatie en duidelijke verantwoordelijkheden en streven naar maximale grip op de projecten. Een vrijblijvend advies, blauwdruk of bemensing door een of meer van onze ervaren professionals kunnen wij doorlopend aanbieden. Lees meer…