Senior Projectmanagement Officer (Woerden)

OSP ProjectOffice

OSP ProjectOffice is al meer dan tien jaar actief op het gebied van project management en ondersteuning. Met veel passie en enthousiasme begeleiden we de opzet en uitvoering van grotere strategische projecten veelal op locatie van de klant waarbij op Agile/PMO onze focus ligt. OSP ProjectOffice biedt diverse diensten op het gebied van project management.

Voor onze klant ‘Kamer van Koophandel’ zijn wij op zoek naar een senior projectmanagement officer

Kamer van Koophandel
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken.

Als Senior Projectmanagement Officer ondersteun je de programmamanager en de projectmanagers in het uitvoeren van het programma en de projecten UBO. Dit behelst risico management, administratieve en organiserende taken, maar nog belangrijker: je bent de rechterhand van de managers. Je bent in staat om taken over te nemen van de projectmanagers, de projectmanagers te ontzorgen en fungeert als klankbord.
Je hebt een proactieve houding en brengt een dosis energie en vasthoudendheid mee.

Je voert als Senior Projectmanagement Officer  (PMO’er) in ieder geval de volgende taken uit:
• assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
• voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren;
• de programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
• Je maakt financiële prognoses, bewaakt het budget en adviseert over de inrichting van sturing op geld
• periodieke programma- / projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken;
• zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;
• methodische ondersteuning geven voor MSP/PRINCE2 en/of Agile SCRUM aan programma- en projectmanagers;
• zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
• zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma’s;
• identificeren en actief mitigeren & communiceren van risico’s en risicobeperkende maatregelen
• bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma’s
• overige administratieve werkzaamheden.
• Opstellen planning, waaronder een capaciteitsplanning (resourcemanagement) en deze bewaken;
• Bijhouden en najagen van actielijsten;
• Organiseren van meetings, agenda’s voorbereiden en notuleren in overleggen;
• Zorgdragen voor het communicatieplan, adviseren over en mede-invulling geven aan de inrichting van (project)communicatie
• Bewaken scope en sparring-partner van het programmateam.

Duur opdracht: 1 jaar met optie op verlenging van 2 x 1 jaar
Aantal uren per week: 32/40
Standplaats: Woerden

De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.

Eisen:
Wat is de hoogst afgeronde opleiding van de kandidaat?
Heeft de aangeboden kandidaat een opleiding afgerond op het gebied van P3O Foundation of MoP Foundation?
5 jaar ervaring heeft de kandidaat met Projectmanagement en PMO binnen overheid en bedrijfsleven?
5 jaar ervaring heeft de kandidaat met werken met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages?
5 jaar aantoonbare ervaring heeft de kandidaat binnen een PRINCE2/MSP omgeving?

Wensen
PRINCE2 Certificering
Kennis van Scrum of Lean

Voldoe je aan de vereisten en lijkt het je leuk om projectmatige werkzaamheden uit te voeren stuur je cv dan naar: pm@project-office.nl of bel voor meer informatie naar ProjectOffice /Marjo Wauben op telefoonnummer 06-15559090.