Opzet en centralisatie IT-opleidingen voor VGZ

Bij de gefuseerde zorgverzekeraar VGZ (Univé, VGZ, IZA en Trias) bestond de behoefte het opleidingsniveau en de opleidingsbehoefte in kaart te brengen van de zojuist samengevoegde IT-afdelingen. Een tweede daarop volgende stap is het inrichten van een nieuw opleidingssysteem en het op één niveau brengen van de teams zijn.

OSP ProjectOffice inventariseerde de aanwezige kennis en certificeringen bij de verzekeraar. In eerste instantie voor een drietal basis opleidingen voor de ICT afdeling en later ook voor individuele trainingsvragen. Naar aanleiding daarvan is een analyse gemaakt van de aanwezige behoefte  en de logistieke organisatie.

Door een goede organisatie hebben we de kwaliteit van opleidingen op een hoger niveau kunnen tillen en gelijktijdig kosten kunnen besparen door het ‘slim’ te organiseren

Nieuw was het invoeren van een 3-offerte systeem per opleiding  waardoor een marktconform inkoopbeleid wordt gewaarborgd.  Het omvormen van de vele interne processen binnen de organisatie tot een nieuw opleidingstraject was het eindresultaat. Het resulteerde in het jaar 2011 tot een forse besparing voor de organisatie.

De inhaalslag op trainingsgebied werd mede bewerkstelligd door de opzet van een inschrijfportaal op het intranet in lijn met de het HR opleidingenbeleid.  Deze samenwerking zorgde voor een procesoptimalisatie op het gebied van trainingen voor interne medewerkers van VGZ.  VGZ reageerde zeer positief op de inzet van OSP ProjectOffice. Een duidelijke stap vooruit passende bij Het Nieuwe Werken waarbij medewerkers voortaan zélf het initiatief kunnen nemen.