NS Procurement

NS-uitgelicht1-580x375

TOP One Procurement Programma Nederlandse Spoorwegen

Het doel van TOP One Procurement is het opleveren van een ‘worldclass’ inkooporganisatie in 2016. Onder de vlag van dit programma leveren verschillende projecten nieuwe en verbeterde systemen, processen, kennis en vaardigheden op. De uitkomsten van deze projecten dragen er tezamen aan bij dat de inkooporganisatie daadwerkelijk effectiever en efficiënter gaat werken. Daarbij hoort ook het borgen en beheren van de processen binnen de inkoopafdeling. Hiervoor werd OSP ProjectOffice benaderd. Ook met betrekking tot het inkoopproces (sourcing) kon er nog een slag worden gemaakt. OSP ProjectOffice nam beide projecten onder haar hoede.

Het deelproject excellente Sourcing kent als doel: Het in beeld brengen van het inkoopproces (sourcing), en het vervolgens optimaliseren van de tooling binnen dit proces conform het ESSA (Elimineer, Standaardiseer, Simplificeert, Automatiseer) principe zal bijdragen aan een nog efficiëntere en effectievere inkooporganisatie. (ariba)

Het deelproject excellente Processen kent als doel: De resultaten van TOP One Procurement leveren nieuwe procesbeschrijvingen op. Deze procesbeschrijvingen zullen door Procurement beheerd en geborgd worden. Dit project heeft als doel een architectuur op te zetten waarbinnen de processen centraal kunnen worden beheerd, geborgd en geoptimaliseerd.

De combinatie van expertise op het gebied van Procurement in combinatie met Project & Procesmanagement maakte OSP ProjectOffice de partner bij uitstek.  We waren dan ook erg trots dat we NS Procurement konden helpen want alleen met goed werkend procesbeheer kan NS Procurement haar rol als ketenregisseur pakken (met één gezicht naar de markt, één gezicht naar de business, één inkoopaanpak en één inkoopfamilie).  Beide projecten dragen daarmee bij aan de missie van Top One Procurement: het creëren van financiële ruimte voor NS. Zodat NS kan investeren in haar ambitie: de klant een optimale reis bieden van deur tot deur.

We kunnen terugkijken op een mooi resultaat. Het finale procesmodel van NS Procurement is het framework en ruggengraat van de afdeling geworden. Het omvat procesafspraken die met elkaar zijn gemaakt om efficiënt en effectief te kunnen werken. Door processen te uniformeren en te stroomlijnen, bespaar je tijd en middelen, kan je transparant zijn over je werkwijze en daarmee sneller schakelen met je interne klanten en je leveranciers.