Meldkamer

Verhuizing gemeenschappelijke meldkamer Politie, Brandweer en Ambulance

Het doel van het project was om de gemeenschappelijke meldkamer in Den Bosch tijdelijk te verhuizen naar Eindhoven om ‘samen te wonen’ met de meldkamer in Eindhoven om vervolgens, na de verbouwing van de meldkamer in Den Bosch, gezamenlijk terug te keren en samen te werken in het vernieuwde pand.

Op het moment dat OSP ProjectOffice startte bij de Meldkamer was er veel onduidelijkheid over hoe het project operationeel uitgevoerd moest worden, alleen de einddatum was ‘in beton gegoten’. Ruimte voor uitstel was er niet!

De consultant van OSP ProjectOffice had als taak om 2 projectmanagers te ondersteunen in de breedste zin van het woord, enerzijds de IT Projectmanager en anderzijds de Projectmanager Verhuizing. De twee projecten hadden erg veel invloed op elkaar en daarmee ook een grote onderlinge afhankelijkheid. Door te starten met het maken van een algehele detailplanning, met alle stakeholders meegenomen, werden de afhankelijkheden in kaart gebracht. Naast de afhankelijkheden werden ook de risico’s en benodigde resources inzichtelijk gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om de resources uit te breiden en daarmee de benodigde capaciteit te leveren om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Met een gedegen detailplanning werden de operationele processen naar een hoger niveau getild en kon hier ook op gestuurd/gecoördineerd worden. Onze consultant heeft zich snel de organisatie-specifieke kennis eigengemaakt waardoor hij de taak van project coördinator met overgave heeft uitgevoerd. Met volle betrokkenheid bij de organisatie, het project en in de verbindende rol met alle stakeholders is een mooie bijdrage geleverd aan het goede eindresultaat van het project. Het project is succesvol uitgevoerd binnen de strakke deadline, en een tevreden opdrachtgever.