Gemeente Leiden

logo-gemeente-Leiden

Taskforce Vluchtelingenvraagstuk en programma huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen

Het bestuur van de gemeente Leiden heeft eind 2015 een taskforce ingesteld om het vraagstuk rondom de toegenomen toestroom van vluchtelingen in goede banen te leiden. Dit wordt gerealiseerd door in de eerste plaats op korte termijn een noodopvang in te richten, om zodoende een oplossing te vinden voor het huisvestingsvraagstuk. Daarnaast speelde binnen de gemeente een gelijksoortige problematiek omtrent de huisvesting van mensen uit de maatschappelijke opvang, welke gezamenlijk met het vluchtelingenvraagstuk is opgepakt.

OSP ProjectOffice heeft de gemeente vanaf april 2016 hierbij begeleid. Na een locatieonderzoek naar tijdelijke huisvesting heeft de gemeenteraad van Leiden in juni 2016 besloten tot realisatie van drie locaties in samenwerking met verschillende woningcorporaties. Dit vervolgtraject werd in een nieuw programma vervat, waarbij OSP ProjectOffice haar administratieve en coördinerende taak heeft vervolgd. Het organiseren van klankbordgroepen en onderhouden van contact met verschillende stakeholders waren daarbij essentieel.

De gemeente hanteerde versnelde project-processen om zodoende de woningen op korte termijn te realiseren. De ondersteuning van de OSP ProjectOffice consultants bestond uit ad hoc werkzaamheden zoals beheer van de financiën, verslaglegging, het organiseren van bewonersbijeenkomsten, voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en coördinerende taken, waarbij frequent afgeweken werd van reguliere processen en een adaptieve houding van belang was.

OSP ProjectOffice heeft de realisatieprojecten intensief begeleid door sturing op de planning, coördinatie van acties en begeleiding van project-overleggen. Begin maart 2017 werd de eerste locatie met tijdelijke woningen succesvol geopend, onder veel aandacht van omwonenden, lokale en landelijke media. De tweede locatie is later dat jaar opgeleverd en de laatste medio 2018. De gemeente Leiden en OSP ProjectOffice hebben hiermee een grote inspanning en prestatie geleverd door reguliere processen te versnellen en verbeteren, en binnen een periode van twee jaar drie locaties op te leveren van circa 150 woningen, waarmee de piek in de huisvestingsvraag werd opgevangen en de wachtlijsten voor regulier woningzoekenden niet opliepen.