PMO in Agile omgevingen

OSP ProjectOffice is naast het opzetten van een klassiek project management office volgens de PRINCE2 methodiek gespecialiseerd in Agile PMO. Dit maakt uw project nog flexibeler en beter af te stemmen op de wensen die tijdens het project ontstaan.

In de klassieke watervalmethode plan je je product op basis van vooraf opgestelde specificaties met (management)fasen, bij Agile wordt sneller een bruikbaar product opgeleverd en door continue evalueren worden er aanpassingen en uitbreidingen van het product ontwikkeld en in gebruik genomen. De gewenste producten zijn direct nadat ze zijn ontwikkeld beschikbaar. De kosten zijn beheersbaar en de datum van opleveren staat vooraf vast. De PMO heeft in de Agile omgeving niet (meer) de rol van overzichten en rapportages leveren ten opzichte van het originele projectplan en biedt overzicht aan alle betrokken van teams in projecten en SCRUM events over de oplevering van de producten. Dit volgens de principes van SAFe (Scaled Agile Framework).

De verschillende rollen van PMO-ers in SAFe:
– Portfoliomanagement: inrichten en optimaliseren van Agile Portfolio Management
– Opstellen en monitoren roadmap en afhankelijkheden. Performance management aan de hand van team en portfolio metrieken
– Ondersteuning van de productowner. Implementeren tooling

Omdat er een andere praktische, hybride aanpak vereist is moet PMO ook mee te gaan in deze hybride vorm. Hierbij worden diverse nieuwe communicatie-, overleg- en samenwerkingsvormen geïntroduceerd.

De hybride PMO:

Wat betekent dit voor het PMO werk?

OSP ProjectOffice biedt de specialistische kennis die nodig is voor een Agile PMO en de overgang tussen de klassieke watervalmethode en de Agile projectomgeving. Bij ons bent u aan het juiste adres!