ProjectOffice is al 15 jaar actief op het gebied van project management en ondersteuning. Met veel passie en enthousiasme begeleiden we de opzet en uitvoering van grotere strategische projecten veelal op locatie van de klant. ProjectOffice biedt diverse diensten op het gebied van project management en recentelijk meer en meer diensten op het vlak van inkoop.
ProjectOffice kenmerkt zich als een kleine, maar groeiende organisatie, waar de communicatielijnen kort zijn en een informele sfeer heerst. Het individu staat bij ProjectOffice centraal. Zo bieden wij medewerkers:
– Grote aansprekende klanten
– Snelle leercurve, groeitrajecten
– Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden
– Persoonlijk opleidingsplan
– Persoonlijke begeleiding in ontwikkeling en kennis
– Gelijkgestemde collega’s die ervaring en kennis delen

Voor onze directe eindklant het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectsecretaris

Informatie over de opdracht

Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen is verantwoordelijk voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen (jeugdbescherming en —straf) en het waarborgen van de positie van slachtoffers. DGSenB heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen, maar ook op  beleidsimplementatie.

Het programma richt zich op de implementatie van de Wvggz en voert de regie over de ketenvraagstukken die van invloed zijn op de verdere implementatie van de Wvggz. De wet WvGGZ is op 1 januari 2020 inwerking getreden. Op 1 juli 2020 is er een doorstart geweest van het programma.

Beschrijving directie/afdeling

Ten behoeve van de ondersteuning van de implementatie van de WvGGZ is een (tijdelijke) programmaorganisatie ingericht. Het programmabureau bestaat uit de programmasecretarissen en management ondersteuning.  Binnen het programma zijn twee projecten waarin met ketenpartners wordt gewerkt aan producten en afspraken die voor deze start noodzakelijk zijn: Implementatie informatievoorziening (IV) en Keten coördinatieteam (KCT). Bij IV. moet je denken aan het vaststellen van de inhoud van uitgewisselde informatie, de beschrijving van nieuwe (keten)werkprocessen, etc. Het KCT ondersteunt de keten op o.a. de relatie met het werkveld zoals de GGZ-instellingen en gemeenten, maar houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met het verder  uitwerken van informatieproducten.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

De wet verplichte ggz brengt een aantal veranderingen voor de diverse ketenpartners met zich mee, onder andere op het gebied van ICT. Hiervoor is binnen het ketenprogramma een project informatievoorziening ingericht én een Keten coördinatie team (KCT). Bij de inwerkingtreding van  de wet was de implementatie van de ICT nog niet zo ver is dat (een deel van) de administratieve lasten goed kunnen worden weggenomen. Het ketenprogramma heeft een doorstart gemaakt en is er voor beide projecten ondersteuning nodig voor administratieve, organisatorische en financiële processen. Vanwege het vertrek van de huidige projectsecretaris wordt een nieuwe collega gezocht voor ca. 16 uur per week tot eind 2020. Afhankelijk van de duur van het programma en de behoefte aan ondersteuning bestaat de mogelijkheid tot verlenging en evt. uitbreiding van de opdracht.

 

Werkzaamheden

Het ketenprogramma is op zoek naar een veelzijdige projectsecretaris, die:
– In staat is binnen een complexe politiek/bestuurlijke omgeving te acteren en daarnaast
– bekend is met de financiële- en inkoopprocessen bij J&V, in staat is om vergaderingen voor te bereiden, verslag van te leggen en actie-/besluitenlijsten bij te houden en na te jagen
– ondersteunt bij het beheer van de het bestedingsplan van het programma en daarbij tevens voortgangsrapportages beheert en (mede) opstelt
– ondersteunt bij het uitzetten van opdrachten en subsidies en zorgt voor alle interne en externe communicatie
– bereid is om agenda’s en mailboxen te beheren en tevens een- goede beheersing van Microsoft kantoorautomatisering heeft
– kennis heeft van de processen binnen de departementen J&V en VWS en de rijksoverheid
– bekend met ketenpartners als VNG
– nauw kan samenwerken met het hoofd programmabureau

Eisen

– een relevante afgeronde HBO opleiding en tevens minimaal 3 jaar ervaring binnen de rijksoverheid
– heeft minimaal 1 jaar werkervaring met project- en / of programmaondersteuning bij de rijksoverheid

Voorkeur

– relevante ervaring heeft met project en / of programmaondersteuning
– ervaring heeft met managementondersteuning
– heeft gewerkt met Microsoft office

Reageer op deze aanvraag

Voldoe je aan de functie eisen dan ontvangen we graag je CV inclusief een motivatie. Deze kun je sturen naar pm@project-office.nl Voor vragen kun je contact opnemen met Marjo Wauben op 06-15559090.