ProjectOffice is al 15 jaar actief op het gebied van project management en ondersteuning. Met veel passie en enthousiasme begeleiden we de opzet en uitvoering van grotere strategische projecten veelal op locatie van de klant. ProjectOffice biedt diverse diensten op het gebied van project management en recentelijk meer en meer diensten op het vlak van inkoop.

ProjectOffice kenmerkt zich als een kleine, maar groeiende organisatie, waar de communicatielijnen kort zijn en een informele sfeer heerst. Het individu staat bij ProjectOffice centraal. Zo bieden wij medewerkers:
– Grote aansprekende klanten
– Snelle leercurve, groeitrajecten
– Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden
– Persoonlijk opleidingsplan
– Persoonlijke begeleiding in ontwikkeling en kennis
– Gelijkgestemde collega’s die ervaring en kennis delen

voor onze directe klant de Politie zijn we momenteel op zoek naar een full-time  Senior Project Ondersteuner.

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interim management met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten.

Verantwoordelijkheden
De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

Vakmatige taken
Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.

Eisen waaraan je moet voldoen
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
IPMA-PMO en/of IPMA-D gecertificeerd.
In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als projectondersteuner van ICT projecten, binnen een grote (1000+) organisatie.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten.
Minimaal 3 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Principal Toolbox/Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig.
Minimaal 2 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring op het vakgebied Projectmanagement binnen de (Semi-)/overheid.

Reageer op deze aanvraag
Voldoe je aan de functie eisen dan ontvangen we graag je CV inclusief een motivatie. Deze kun je sturen naar pm@project-office.nl Voor vragen kun je contact opnemen met Marjo Wauben op 06-15559090.