Agile Project Management

Agile-werken door ervaren PMO’ers

Worden de veranderingen en projecten in uw bedrijf volgens de Agile-methode uitgevoerd? Dan is het goed te weten dat de PMO’ers van ProjectOffice ook in Agile-omgevingen werkzaam zijn. Met kennis van Agile-werken bieden zij grip, verbinding en advies rondom verandering.

Kortcyclische sprints

Binnen de Agile-methodiek Scrum worden nieuwe producten of diensten iteratief opgeleverd en zijn deze direct commercieel inzetbaar. Hiervoor wordt intensief samengewerkt in kortcyclische sprints. Dankzij het continue evalueren kunnen de gewenste aanpassingen of uitbreidingen ook stapsgewijs verwerkt worden. Deze typische vorm van Agile-werken zorgt voor beheersbare kosten en een doorlooptijd die vooraf vast staat.

SAFe: Scaled Agile Framework

De PMO’er in de Agile-omgeving werkt niet meer volgens de klassieke projectmanagementmethode maar zorgt voor overzicht aan alle betrokkenen zoals de teams en SCRUM-events. Hierbij hanteert de PMO’er bijvoorbeeld de SAFe-aanpak; het Scaled Agile Framework. Uiteraard beheersen wij ook andere Large Scale Agile-methodieken.

Rollen bij een Agile-project

In praktijk betekent dit dat de PMO’er verschillende rollen kan vervullen in een Agile omgeving:

  • Advies: Het inrichten en optimaliseren van het Agile Portfolio Management.
  • Inzicht: Opstellen en monitoren van de roadmap en haar afhankelijkheden. En performancemanagement uitvoeren op basis van de portfoliometrieken.
  • Producten & Diensten: Ondersteuning van de productowner en implementeren van tooling.
  • Vervanging: Bij afwezigheid de Scrum-master vervangen.

Ook ondersteuning nodig bij uw Agile-project?

Meestal kiest een organisatie per verandertraject of project de gewenste aanpak. Dit kan de klassieke projectmanagementmethode zijn, de Agile-aanpak of een combinatie daarvan, de hybride vorm. Bij ProjectOffice vindt u zowel de consultants die u kunnen adviseren welke projectaanpak op dit moment voor uw bedrijf geschikt is maar ook PMO’ers met de specialistische kennis om uw project te faciliteren. Heeft u een Agile-project waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Laten we dan eens kennismaken. Neemt u contact met ons op?