Meerwaarde bij een project of Agile-aanpak

Hoe het project in uw bedrijf ook gemanaged wordt

De PMO’er staat in het hart van de verandering van uw organisatie. Of dit nu met projecten of in sprints gerealiseerd wordt, de PMO’er biedt meerwaarde doordat hij zowel overzicht als inzicht biedt en zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen de betrokkenen en de diverse teams.

Inzicht en overzicht dankzij de PMO’er

Inzicht wordt veelal verkregen via rapportages die duidelijk maken wat de status quo van het project is. Dit vormt de basis waarop de projectmanager verder kan. En dankzij dat inzicht ontstaat het overzicht waarmee de plek van het project binnen het grote geheel duidelijk wordt. Een belangrijke kennisfactor want daarmee kan besloten worden of de organisatie op de juiste weg is om de strategische doelen te behalen. Of wat nodig is om eventueel bij te sturen. Inzicht en overzicht dus, essentiële factoren die de PMO’er biedt bij de projectbeheersing in uw organisatie, ook op portfolioniveau.

De PMO’er als verbinder voor een soepel projectverloop

Maar een even belangrijke rol is die van verbinder. Als geen ander heeft de PMO’er zicht op informatie over het project of programma en vanuit zijn of haar rol verzamelt en verwerkt hij informatie over de voortgang, de risico’s en issues en kent hij de belangrijke stakeholders in de organisatie. Door ook als verbinder te functioneren, legt de PMO’er een belangrijke fundering die nodig is voor een soepel verloop van het project of programma. De PMO-medewerker zorgt er voor dat alles op rolletjes verloopt.

Onderscheidende capaciteiten

Bij ProjectOffice hechten we grote waarde aan de verbindende vaardigheden van onze medewerkers. Natuurlijk kunt u erop vertrouwen dat de PMO’ers de gangbare methoden als PRINCE2 en Agile beheersen. Maar wij bieden meer. Onze PMO-medewerkers onderscheiden zich doordat zij zich bewust zijn van hun omgeving, doordat ze goede relaties aangaan met alle belanghebbenden en het menselijk aspect niet uit het oog verliezen. Die combinatie van capaciteiten is een belangrijke meerwaarde, één waarmee zij strategische doelen aan het resultaat verbinden.

Meer weten over onze werkwijze?

Wilt u meer weten over hoe de mensen van ProjectOffice meerwaarde kunnen bieden aan uw project, programma of portfolio? Bel of mail ons dan gerust, we maken graag met u kennis.