ProjectOffice is al meer dan 17,5  jaar actief op het gebied van project management en ondersteuning. Met veel passie en enthousiasme begeleiden we de opzet en uitvoering van grotere strategische projecten veelal op locatie van de klant. ProjectOffice biedt diverse diensten op het gebied van project management en recentelijk meer en meer diensten op het vlak van inkoop.
ProjectOffice kenmerkt zich als een kleine, maar groeiende organisatie, waar de communicatielijnen kort zijn en een informele sfeer heerst. Het individu staat bij ProjectOffice centraal.

Wat kun je van ons verwachten?
– Grote aansprekende klanten
– Snelle leercurve, groeitrajecten
– Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden
– Persoonlijk opleidingsplan
– Persoonlijke begeleiding in ontwikkeling en kennis
– Gelijkgestemde collega’s die ervaring en kennis delen

 

Voor onze directe klant  de Politie Utrecht  zijn wij op zoek naar een Senior Project ondersteuner

Inhoud van de opdracht:

Als projectondersteuner bij bedrijfsbureau HRM ben je samen met meerdere projectleiders verantwoordelijk voor het implementeren en invoeren van ontwikkel/verander opgaven.

Opdrachtomschrijving

De taken van de projectondersteuner zijn o.a.:

Doelstelling:
De senior projectondersteuner bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om een assisterende rol te vervullen bij de realisatie van veranderdoelen van de  korpsleiding. Het gaat hierbij om veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie.

 

Beoogd resultaat:

De opdracht die de ingehuurde senior projectondersteuner krijgt is het het binnen twee jaar in nauwe samenwerking met de projectmanager succesvol uitvoeren en afronden van twee projecten van onze projectenkalender. In verband met de heimelijkheid van de projecten wordt over de inhoud in het verificatiegesprek nader met de kandidaat gecommuniceerd.

 

Verantwoordelijkheden:

De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt  mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

 • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
 • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
 • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
 • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
 • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
 • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
 • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
 • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
 • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;

Welke ervaring neem je mee?

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties..
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen projecten.

Welke kennis  breng je mee?

Erkend volledig HBO diploma
Certificaat Prince 2, IPMA of andere projectmanagementmethodiek

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Duur:  voor de duur van 12 maanden met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week

Reageer op deze aanvraag
Voldoe je aan de functie eisen dan ontvangen we graag je CV inclusief een motivatie waarin de aansluiting op de eisen terugkomt. Deze kun je sturen naar pm@project-office.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Marjo Wauben op 06-15559090.