In de IT wordt Scrum regelmatig gebruikt als projectmanagementtool. Het is opgebouwd als een framework om op een flexibele manier nieuwe producten te creëren of bestaande te verbeteren. De term komt van oorsprong uit de rugby. Scrum is een Agile-methode.

Agile betekent behendig, lenig en flexibel, precies zoals deze principes en het framework omschreven kunnen worden. Scrum omvat een framework dat rollen, gebeurtenissen, artefacten (tastbare producten) en richtlijnen voorschrijft om die methode te implementeren. Je kunt zeggen dat Agile de mindset is en Scrum is het framework dat een proces voorschrijft voor het implementeren van de Agile methode.

Agile paraplu

Agile wordt als overkoepelende term gebruikt voor een reeks methoden en gebruiken die zijn gebaseerd op de waarden en principes uit het Agile Manifest*. Het is een manier van denken die bedrijven in staat stelt te innoveren en snel te reageren op veranderende vraag. Het risico van veranderingen kan hiermee beperkt worden.

Er zijn meerdere frameworks beschikbaar zoals Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) etc.  Hiermee kunnen bedrijven flexibel zijn.

Wat is Agile?

De Agile benadering is het alternatief op het traditioneel projectmanagement en wordt vaak gebruikt bij het ontwikkelen van software. Het is een hulpmiddel om te anticiperen en reageren in het iteratief (herhalend) proces van de ontwikkeling van bijvoorbeeld software. Zo kunnen er tijdens de ontwikkeling steeds aanpassingen worden gedaan om het resultaat te optimaliseren.

Waar Agile voorheen voornamelijk voor softwareontwikkeling gebruikt werd, wordt het tegenwoordig bij meer projecten toegepast.

Wat is Scrum?

Scrum is een agile proces. Scrum en Agile zijn gebaseerd op iteratieve (herhalende) ontwikkeling en samenwerkingen met en tussen multidisciplinaire teams.

Door toepassing van scrum kunnen teams complexe problemen in de productontwikkeling aanpakken. Zij leveren hiermee stapsgewijs producten op die zoveel mogelijk aan de door de klant gewenste kwaliteitseisen kunnen voldoen, terwijl risico’s worden beperkt. Doordat er stapsgewijs wordt gewerkt kunnen door het voortschrijdend inzicht aanpassingen sneller worden toegepast.

Weetje:  De term ‘Scrum’ is door de bedenkers van de methode overgenomen uit de rugbysport. Deze vergelijking werd gelegd door de manier waarop een rugbyteam de achterlijn van zijn tegenstander probeert te bereiken. Samenwerking, aanpassingsvermogen, snelheid en ook zelfsturing zijn hierbij van essentieel belang; elementen die exact overeenkomen met die van multidisciplinaire Scrum-teams.

 

Hoe Scrum werkt

Een Scrum-proces onderscheidt zich van andere Agile processen door specifieke concepten en toepassingen. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • De rollen (productowner, scrummaster, ontwikkelingsteam en andere belanghebbenden)
  • Evenementen
  • Artefacten (error) en regels

Om een Scrum-proces te starten, maakt een product-owner een lijst met taken gecategoriseerd op prioriteit, ook wel een ‘product backlog’ genoemd. Tijdens sprintplanning wordt de complexiteit en waarde van elke taak ingeschat (prioriteren). De product-owner en het ontwikkelteam bepalen welke backlog items aan de sprint worden toegevoegd.

Het team heeft een vastgestelde tijd (‘sprint’, meestal twee tot vier weken) om het werk te voltooien en komt dagelijks samen om de voortgang te beoordelen (Daily Scrum). Gedurende de sprint houdt de Scrummaster het team gefocust op het doel. Aan het einde van de sprint beoordeelt het team de voortgang en tonen zij de klant het product.  Daarbij beoordelen zij wat goed is gegaan en wat verbeterd kan worden voor de volgende sprint. Hierop herhaalt de cyclus zich.

Het Agile Scrum Framework

Bij het toepassen van Scrum adviseert het Agile Manifest* aan om zich gedurende een sprint vijf belangrijke evenementen te houden.

Zo kan het team efficiënter, effectiever en nauwer samenwerken en kennis verbeteren.

Deze vijf evenementen zijn:

  • Sprint Planning
  • Daily Scrum
  • Sprint Review ( gericht op het product)
  • Sprint Retrospective (gericht op het team)
  • Sprint

Binnenkort meer hierover.

*Het agile manifest is een document waarin agile softwareontwikkeling is gedefinieerd en bevat de belangrijkste principes van agile werken.