De afdeling Logistiek van Bol.com bevond zich midden in de uitwerking van een nieuw Business planning proces voor de doelstellingen voor het jaar 2020.

Hierin lag voor Saskia, team Lead en verantwoordelijk voor het programma, de focus op 3 punten:

  • Detailleren van de programma’s en projecten die zorgen dat doelen bepaald kunnen worden.
  • Het opzetten van een business planning/roadmap alignment proces voor logistiek, gebaseerd op het Bol.com bedrijfsbrede Agile@scale proces.
  • Herziening overleg structuur

Een interessant proces met als kernvraag: “hoe kun je in een dynamische voortdurend in beweging en ontwikkeling zijnde organisatie zorgen dat je overzicht houdt op de output van 32 projecten/programma’s van de 17 (IT) teams?”

Om alles soepel te laten verlopen zocht Saskia naar ondersteuning en vernam dat Project-Office de gewenste PMO support kon geven. Onze PMO-er realiseerde met het invoeren van diverse projectmanagement tools een gestructureerde afstemming met de afdelingen.

Hiermee werd het eenvoudig om:

  • sneller een totaal overzicht te hebben van de output van de teams;
  • de onderlinge afhankelijkheden beter in beeld te krijgen;
  • management rapportages snel en overzichtelijk te kunnen opleveren.

Zo is er een gedegen fundament gelegd en kunnen we terugkijken op een prettige samenwerking en een goed resultaat.